ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรุ่งทิพย์ แสวงทรัพย์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :ึ75 ม.13 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Telephone :0904181126
Email :rungtip_pui@hotmail .com