ชื่อ - นามสกุล :นางสาวลภัสรดา จิตภักดี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ : ที่อยู่ 121/3 ม.5 ต.หรองครก อ เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
Telephone :0922899563
Email :Lapatrada_rada@hotmail.com