ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนัฐติกา สีแสด
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :ึ76 หมู่ 11 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0878773449
Email :exukulele@gmail.com