ชื่อ - นามสกุล :นางธัญพร พวงบุตรธนัช
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :52/23 หมู่ 11 ชุมชนเกาะแก้วพัฒนา ต.ดูน. อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ. 33130
Telephone :0623454564
Email : Krunoi1976@live.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ