ชื่อ - นามสกุล :นางไพจิตร สิมสิงห์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :64 ม.18 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0807994989
Email :atom_simsing@hotmail.co.t้้h
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ