ชื่อ - นามสกุล :นางสุทธิโสม คำอุดม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :162/5 ม 11 ต จาน อ กันทรารมย์ จ ศรีสะเกษ
Telephone :0935806897
Email :Suthisoam@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ