ชื่อ - นามสกุล :นางพิมพ์ลภัส วัชรเฉลิม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :69/6หมู่6ตำบลดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0971542916
Email :Pimrat2556@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ