ชื่อ - นามสกุล :นายนเรศ ผิวจันทร์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :95/3 ม.11 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Telephone :0981047873
Email :Nared130904@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ