ชื่อ - นามสกุล :นายภูผา ศรียา
ตำแหน่ง :ช่างไฟฟ้า4
หน้าที่หลัก :ปรับปรุงซ่อมแซม รักษาความปลอดภัย ความสะอาด
ที่อยู่ :35/4ม.11ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Telephone :0860673180
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานทั่วไป