ชื่อ - นามสกุล :นางอรณิชา ศิริรัชฎานันท์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :41 ม.7 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Telephone : 084474197
Email :arada_aud30@hotmail.com